Contributie 2024

Contributie tarieven voor het kalenderjaar 2024:
  • € 120,00 per lid, per jaar, of
  • €   30,00 per lid, per kwartaal
De contributie dient vooraf, in de eerste maand, van het nieuwe kwartaal overgemaakt te worden op rekeningnummer:
NL55RABO0373273010 t.n.v. "Hoekse Tranentrekkers" te Hoek van Holland, o.v.v. contributie 2024